Error
Thursday, 22 March 2012 07:42
Rate this item
(0 votes)

Két đựng tiền tawa5841 Featured

- Kích thước: 410(W)x420 (D)x100(H) mm
- Trọng lượng: 7.8kg
- Tiền mặt ( Cash tray): 355(W)x325(D)x60(H) mm
- 4,5 ( đựng hóa đơn)/8 ngăn đựng tiền
- Giao diện: Thiết bị đầu cuối cho máy tính tiền pos
- Màu sắc: đen, be...

Last modified on Thursday, 12 July 2012 05:23
Item Price :  $0.00

Latest from

back to top